Naše společnost nabízí činnost v oblasti :

  • Svoz a likvidace komunálního odpadu města a obcí
  • Provozování skládky TDO
  • Sběrný dvůr, separace odpadů, pronájem velkoobjemových kontejnérů
  • Lesnictví
  • Drobné stavební a zemní práce
  • Elektrikářské práce
  • Autodoprava

Chov ryb

Technická a lesní správa Chotěboř spravuje tři rybníky o celkové rozloze 2,96 ha.

Křivolaký 0,96 ha
Kumpánek 1,70 ha
Třasák 0,30 ha

 Produkty chovu ryb:

  • kapr násada
  • kapr tržní ryba

Informace získáte na tel.: 777 715 913.