Naše společnost nabízí činnost v oblasti :

  • Svoz a likvidace komunálního odpadu města a obcí
  • Provozování skládky TDO
  • Sběrný dvůr, separace odpadů, pronájem velkoobjemových kontejnérů
  • Lesnictví
  • Drobné stavební a zemní práce
  • Elektrikářské práce
  • Autodoprava

Skládka Lapíkov

Skládka odpadu Lapíkov byla založena v roce 1992 a její činnost se odhaduje do roku 2014. Slouží k ukládání tuhých komunálních odpadů. Je rozdělena na čtyři etapy: I. a II. etapa jsou zrekultivované, na III. etapu se v současné době naváží odpad a IV. etapa se bude stavět. Průsaku výluhových vod do okolí zabraňuje několik nepropustných vrstev podloží, a to zejména nepropustný jíl, nepropustná fólie (tlustá 4mm) a bentonitové matrace. Protržení folie zabraňuje drenážní vrstva písku a oblázků k odvedení vod vč. geotextilie. Na toto podloží se postupně naváží odpad. Výluhové vody jsou svedeny do jímek, odkud jsou odváženy cisternami do čističky odpadních vod. Z několika vrtů se pravidelně odebírají vzorky a z těch jsou prováděny rozbory. Na skládce je také pravidelně kontrolováno unikání plynů vznikajících při kvašení odpadů. Ty jsou sbírány do plynových studní a v budoucnu se plánuje druhotné využití těchto plynů. V r. 2008 bude instalováno zařízení pro odvod plynů ze skládky, tzv. biofiltr (přírodní filtr - směs aktivního uhlí - koks)

 

Provozní doba skládky:

Tel.: 569 623 608

Vedoucí skládky: Vladimír Zadina, tel.: 777 715 911, e-mail: lapikov@quick.cz

Pondělí 6:00 - 14:30
Úterý 6:00 - 14:30
Středa 6:00 - 14:30
Čtvrtek 6:00 - 14:30
Pátek 6:00 - 14:30
Sobota zavřeno

 

Ceník skládky odpadů ve formálu xls: ceník

Po dohodě otevřeno kdykoliv za cenu 200,- Kč/hod. + DPH.

Informace pro firmy

ZPO TELES