Historie

Dne 5. listopadu 1983 byl slavnostně otevřen zimní stadion s umělou ledovou plochou v Chotěboři.

Stalo se tak v roce, kdy chotěbořský lední hokej oslavil svou padesátku. Více než dva tisíce diváků se zúčastnilo slavnostního otevření. Sportovním vyvrcholením slavného dne bylo exhibiční utkání chotěbořských hokejistů s ligovou Duklou Jihlava, v němž hosté zvítězili 17 : 4.

V dalších letech zimní stadion slouží sportovnímu vyžití veřejnosti nejen chotěbořské, ale i z širokého okolí. V době provozu je využíván pro bruslení škol, tréninky a zápasy družstev oddílu ledního hokeje i pro bruslení veřejnosti.

V sezoně se na jeho lední ploše vystřídá na 35 tisíc osob. Pro takové množství lidí nebylo k dispozici sociální zařízení. Proto byla v roce 1985 zahájena stavba šaten a sociálního zařízení v akci Z, v níž bylo odpracováno 53 tisíc hodin.

V budově je šest šaten pro hokejisty, šatna pro veřejnost, bufet, klubovna, rozhlasová kabina, sociální zařízení, kuchyně. Protože se nepodařilo vybavit ubytovnu s kapacitou 40 lůžek příslušným nábytkem, pronajal tehdejší hlavní výbor TJ ubytovací prostory částečně pro ubytování zaměstnanců Chotěbořských strojíren, částečně jako ordinaci polikliniky.

Zastřešení kluziště v Chotěboři nad stávajícím zimním stadionem bylo dokončeno v roce 2002. Je tvořeno dřevěnou obloukovou příhradovou konstrukcí, na které je přes krokve po vlašsku proveden dřevěný záklop. Návrh konstrukce celého příčného řezu vycházel ze specifických podmínek zadání, kde součástí zastřešení byla implementace stávajícího provozního objektu stadionu.

Nová konstrukce zastřešení je uložena na ocelových sloupech, na straně druhé je provedena nová konstrukce tribuny, za kterou je připraven další prostor pro následnou vestavbu, rám je uložen na betonové stěně s pomocnými pylony. Založení nových konstrukcí je s ohledem na požadavky o zachování stávajících technologií a geologie území navrženo hlubinným způsobem na mikropilotách.

V období mezi červnem a zářím roku 2006 pak probíhala rekonstrukce ledové plochy a strojovny.

K 1. 1. 2009 přechází správa zimního stadionu pod příspěvkovou organizaci CEKUS Chotěboř, vlastníkem stadionu je město Chotěboř. Bylo realizováno ozvučení stadionu, v roce 2010 provedena rekonstrukce střešní krytiny, v roce následujícím modernizace plynové kotelny.

Od roku 2016 je správou zimního stadionu pověřena společnost Technická a lesní správa Chotěboř s.r.o.

Stadion je využíván v letním období např. pro pořádání koncertů, festivalů, bruslení na kolečkových bruslích, k dopravní výchově na dětských dopravních hřištích a dále samozřejmě k tréninkům sportovních oddílů.

V hlavní budově působí některé firmy a spolky.

V zimním období zde trénují a hrají svoje zápasy mužstva HC Chotěboř, každoročně se hraje hokejová amatérská liga, probíhá bruslení škol a široké veřejnosti.
Celková kapacita stadionu je zhruba 1 200 osob, z toho na sezení je vyhrazeno přesně 345 míst.
Velikost ledové plochy je 59 x 29 m.

Od května 2019 bude nainstalován nový umělý sportovní povrch, který bude v letních měsících sloužit k provozování sportů jako jsou hokejbal, florbal, futsal, badminton, atd.