Svoz odpadů a kontejnery

Komunální a tříděný odpad  - pravidelné svozy

Kontakt: vedoucí provozu: 777 715 902


Ekologická likvidace odpadu je kategorickým požadavkem dneška, jehož naléhavost den ode dne vzrůstá. Je nezbytné chránit půdu, čistotu vody a ovzduší, abychom mohli žít plnohodnotný život ve zdravém životním prostředí. Co může být pro naše oko krásnější, než pohled na zdravou a panenskou přírodu? Nebuďme ke svému okolí lhostejní. V současné době existuje v Chotěboři 30 stanovišť kontejnerů na tříděný odpad (viz harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů). Odpady, které nelze vyhodit do kontejnerů na jednotlivých stanovištích, můžete odvézt do Sběrného dvora.

Třídíme odpady

Plasty

Co patří do nádob na plasty:

Plastové obaly, sáčky, fólie, plastové sáčky od mléka, kelímky od jogurtů a dalších mléčných výrobků, PET lahve od nápojů, plastové obaly od spotřebního zboží, polystyrén, výrobky z plastů. Obaly od potravin musí být čisté, z kelímků od jogurtů a mléčných výrobků odstraňte hliníkové víčko. Do těchto nádob dávejte i vícevrstvé obaly, tzv. Tetra pack (krabice od mléka a ostatních nápojů).

Co nepatří do nádob na plasty:

Sklo, papír, kovy, textil, plastové obaly znečištěné chemickými látkami, minerálními oleji apod.

Papír

Co patří do nádob na papír:

Noviny, časopisy, katalogy, neznečištěné papírové sáčky, kartony, krabice, kancelářský papír, knihy, sešity, čistý obalový papír, papírové ubrousky atd. Velké krabice rozložte na menší části.

Co nepatří do nádob na papír:

Krabice od mléka a ostatních nápojů - kombinované vícevrstvé obaly, tzv. Tetra pack, uhlový papír ("kopírák"), voskovaný papír, papír znečištěný potravinami, obvazy, hygienické potřeby, použité plenky, sklo, plast, textil, nebezpečný odpad.

Bílé sklo

Co patří do nádob na bílé sklo:

Skleněné bílé (průzračné) láhve od nápojů, jiné bílé sklo.

Co nepatří do nádob na bílé sklo:

Keramika, porcelán, kamenina, žárovky, zářivky, zrcadla, sklo s drátěným výpletem, automobilová skla, tabulové sklo, plasty, papír a ostatní odpady.

Barevné sklo

Co patří do nádob na barevné sklo:

Skleněné barevné láhve od nápojů (většinou zelené nebo hnědé), tabulové sklo (z oken apod.), jiné barevné sklo.

Co nepatří do nádob na barevné sklo:

Keramika, porcelán, kamenina, žárovky, zářivky, zrcadla, sklo s drátěným výpletem, automobilová skla, plasty, papír a ostatní odpady.