Skládka Lapíkov

Provozní doba skládky: Po - Pá 6:00 - 10:00,   10:30 - 14:30
So - Ne, státní svátky - ZAVŘENO

Tel.: 569 623 608, 777 715 911

Vedoucí skládky: Miroslav Kruml

 e-mail: lapikov@seznam.cz

Skládka odpadu Lapíkov byla založena v roce 1992 a její činnost se odhaduje do roku 2023. Slouží k ukládání tuhých komunálních odpadů. Je rozdělena na čtyři etapy: I. a II. etapa jsou zrekultivované,  III. etapa je po částečné rekultivaci a na IV.etapu se v současné době naváží odpad. Průsaku výluhových vod do okolí zabraňuje několik nepropustných vrstev podloží, a to zejména nepropustný jíl, nepropustná fólie (tlustá 4mm) a bentonitové matrace. Protržení folie zabraňuje drenážní vrstva písku a oblázků k odvedení vod vč. geotextilie. Na toto podloží se postupně naváží odpad. Výluhové vody jsou svedeny do jímek, odkud jsou odváženy cisternami do čističky odpadních vod. Z několika vrtů se pravidelně odebírají vzorky a z těch jsou prováděny rozbory. Na skládce je také pravidelně kontrolováno unikání plynů vznikajících při kvašení odpadů. Ty jsou sbírány do plynových studní a v budoucnu se plánuje druhotné využití těchto plynů. V r. 2008 bylo instalováno zařízení pro odvod plynů ze skládky, tzv. biofiltr (přírodní filtr - směs aktivního uhlí - koks)