Kompostárna

Kontakt - tel. 569 626 640

Provozní doba: Po - Pá 6 - 17 hod 

                           Sobota 8 - 14 hod (přestávka 11.30-12 hod) 

                           Neděle a státní svátky - ZAVŘENOKomunitní kompostárna Chotěboř - prodej kompostu

Vážení spoluobčané,

v listopadu 2017 byl vytříděn kompost a byl zahájen proces registrace hnojiva podle zákona č. 156/1998 Sb. a to odebráním vzorků a provedení jejich rozborů. Následně byla v prosinci podána žádost na ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ, Oddělení hnojiv v Praze a zaplacen poplatek za provedení posouzení. Celý proces byl ukončen na konci března vydáním " Rozhodnutí " o registraci hnojiva č. R9658 pod názvem " Chotěbořský kompost, organické hnojivo ".

Vlastnosti, rozsah použití, doporučené dávkování a další podmínky jsou uvedeny v příbalovém letáku, který obdrží každý zákazník při nákupu kompostu.

Hlavní parametry :

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vlastnost: Hodnota:

Vlhkost v % 30,0 - 60,0

Spalitelné látky ve vysušeném vzorku v % min. 25,0

Celkový dusík jako N ve vysušeném vzorku v % min. 0,6

Hodnota pH 7,0 až 9,0

Poměr C:N max. 30:1

Nerozložitelné příměsi v % max. 3,0

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/ kg sušiny: arsen 20, kadmium 2, olovo 100, rtuť 1,0, chrom 100, měď 150, molybden 20, nikl 50, zinek 600.

V této souvislosti opět připomínáme důsledné třídění materiálu vhazovaných do kontejnerů na bioodpad - z igelitových folií se kompost nevyrobí !