Kompostárna

Kontakt - tel. 569 626 640

Provozní doba: Po - Pá  6:00 - 17:00 hod.

                           Sobota 8:00 - 14:00 hod. (přestávka 11:30 - 12:00 hod.) 

                           Neděle a státní svátky - ZAVŘENOKompostárna Chotěboř

Kompostárna se nachází v areálu Technické a lesní správy Chotěboř s.r.o. na adrese Sokolohradská 167 v Chotěboři. Obyvatelé Chotěboře a místních částí u nás mohou bezplatně ukládat biologicky rozložitelný odpad, jako je např. posečená tráva, listí, slupky, odřezky od ovoce a zeleniny.

Do zpracování na kompostárně, a tedy ani do hnědých popelnic ve městě, nepatří igelitové sáčky, pytlíky a tašky, dřevěné dveře, okna, ploty nebo i stavební suť, které způsobují obrovské potíže a biologicky rozložitelný materiál znehodnocují.

K prodeji nabízíme registrované hnojivo Chotěbořský kompost, organické hnojivo, číslo rozhodnutí o registraci: 5714.

Odpovědná osoba:

Roman Málek

Tel. 777 715 902

e-mail: provoz@teles-chotebor.cz