Hřbitovy

kontakt na odpovědnou osobu: 569 626 640, 777 715 903
Správce hřbitova Chotěboř (hrobník): 777 715 906

Hřbitov Chotěboř

Provozní doba:

Letní provoz: denně 6 - 20 hod 
Zimní provoz: denně 7 - 18 hod.

Hřbitovní řád

Hřbitov Střížov

CENÍK

za hřbitovní služby, poskytované TECHNICKOU A LESNÍ SPRÁVOU CHOTĚBOŘ:

1. Nájemné za plochu: (výměr Ministerstva financí ČR ) - částka stanovena Městem Chotěboř
obce nad 5000 obyvatel 10,- Kč/m2/rok

2. Poplatek za služby spojené s propůjčením hrobového místa:

                                                                                   Nájem                                               Služby ( + příslušná sazba DPH)

                                                                                   Chotěboř ,Střižov                         Chotěboř                           Střížov

urnový hrob na 10 let                                                       100 Kč                                        300 Kč                              150 Kč

dětský hrob na 10 let                                                       100 Kč                                         300 Kč                              150 Kč

jednohrob na 10 let, jednohrobka                                  300 Kč                                         450 Kč                             225 Kč

dvojhrob na 10 let, dvojhrobka                                       525 Kč                                         900 Kč                             450 Kč


3. Ostatní služby:

                                                                                                                                                                     ztížené podmínky *

kopání hrobu                                                                    2.500 Kč                                                              3.500 Kč

kopání prohloubeného hrobu                                           3.100 Kč                                                             4.100 Kč

uložení urny                                                                          150 Kč

manipulace s deskami - jednohrob                                  1.200 Kč

- dvojhrob                                                                         2.200 Kč

otevření a uzavření hrobky                                              1.500 Kč

exhumace, čistění hrobu                                                  1.600 Kč

* ztížené podmínky = odstranění kořenů, betonové podezdívky, promrzlá zem, apod.

Ceny jsou uvedeny bez sazby DPH.