Hřbitovy

kontakt na odpovědnou osobu: 569 626 640, 777 715 903
Správce hřbitova Chotěboř (hrobník): 777 715 906

Hřbitov Chotěboř

Provozní doba:

Letní provoz: denně 6 - 20 hod 
Zimní provoz: denně 7 - 18 hod.

Hřbitovní řád

Hřbitov Střížov

CENÍK 

za hřbitovní služby, poskytované TECHNICKOU A LESNÍ SPRÁVOU CHOTĚBOŘ

1. Nájemné za plochu: (výměr Ministerstva financí ČR ) - částka stanovena Městem Chotěboř
obce nad 5000 obyvatel 10,- Kč/m2/rok

2. Poplatek za služby spojené s nájmem hrobového místa:

                                                                                   Nájemné                                        Služby 

                                                                                   Chotěboř ,Střížov                         Chotěboř                           Střížov

urnový hrob na 10 let                                                       100 Kč                                        330 Kč                            165 Kč

jednohrob/ka 10 let                                                          300 Kč                                      495 Kč                            247 Kč

dvojhrob/ka 10 let                                                           525 Kč                                       990 Kč                            495 Kč

trojhrob/ka 10 let                                                             800 Kč                                     1.485 Kč                              -


3. Ostatní služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ztížené podmínky *

výkop hrobu                                                                    5.000 Kč                                        5.800 Kč

výkop prohloubeného hrobu                                         6.800 Kč                                        7.800 Kč 

manipulace s deskami - jednohrob                                1.400  Kč

                                      - dvojhrob                                  2.400 Kč

otevření a uzavření hrobky                                              1.700 Kč

otevření a uzavření hrobky (2 úrovně desek)                 2.200 Kč

uložení urny                                                                        170 Kč

přípravné práce                                                                  400 Kč


* ztížené podmínky = odstranění kořenů, betonové podezdívky, promrzlá zem, apod.

Ceny jsou platné od 1. 1. 2023 a jsou uvedeny bez sazby DPH. Ceny, které nejsou zachyceny v tomto ceníku budou stanoveny individuálně.